AJS
automatizované jídelní systémy
 Popis systému
 Hardware
 Software
 Ceník
LÁF Electronics, s.r.o. - WWW.LAFTRADE.CZ

CENÍK

 Název Cena s DPH DPH Komentář
AJS-0-Výdej-Digit-2D-jednostr. 8 000 9 680 21%  
AJS-0-Výdej-Digit-5D-jednostr. 10 500 12 705 21%  
AJS-0-Výdej-Digit-5D 12 000 14 520 21% Standardní provedení
AJS-Rychlá objednáv. (4 tlačítka) 10 000 12 100 21%  
AJSO-Měsíční (pro objednávání jídel na měsíc) 20 000 24 200 21% Standardní provedení
Datový čip  DS1996 1 000 1 210 21%  
Obslužný program pro  výdej 5 000 6 050 21%  
Obslužný program pro objednávky 5 000 6 050 21%  
Instalace terminálu 1 000 1 210 21%  
Zaškolení (2 hod.) 500 605 21%  
Celkem        
Druhé zobrazení LED výdeje /* 3 000 3 630 21%  
Přímé napojení k PC (SW) pro každou jednotku 4 000 4 840 21%  
Druhé zobrazení DIG výdeje /* 5 000 6 050 21%  
Adapter USB port 3 600 4 356 21%  
Bezkontaktní čtečka-USB port 3 000 3 630 21%  
Převodník 485-USB  PC) 3 500 4 235 21%  
         
Doprava (kč/km] 10 12,1 21%  
Identif. čip DS1990A-L      130 157,3 21%  
Bezkontaktní čip      100 121 21%  

Ceny jsou uvedeny s DPH.

/* - Je to další vyvedení světelné a zvukové signalizace výdeje tak, aby ji viděli i strávníci.

[AJS]  [WSOK]  [ADS]
[Hlavní strana]