WSOK
systémy obchůzkové kontroly
 SOK 98 a NT - popis
 SOK pro Windows
 Ceník
LÁF Electronics, s.r.o. - WWW.LAFTRADE.CZ

WSOK NT - POPIS SYSTÉMU

Co to je?

Pro koho je určen?

Klikněte pro zvětšený náhled

Jaké jsou výhody?

Podrobný popis systému SOK98 a SOK-NT

Systém obchůzkové kontroly 98 (SOK98) se skládá z těchto částí:

Požadavky na konfiguraci počítače:

 1. pro SOK98  - operační systém Windows 95 / 98 / Milenia
 2. pro SOK-NT - operační systém Windows 95 / 98 / Milenia / 2000 / NT / XP

Instalace:

 1. Část identifikačních kontaktních čipů se přidělí každému strážnému.
 2. Zbytek identifikačních kontaktních čipů se rozmístí na významná místa střeženého objektu.
 3. Adaptér se připojí na paralelní port k počítači.
 4. Na instaluje se program WSOK na počítač.
 5. V programu WSOK se zadají kódy identifikačních kontaktních čipů strážných a jejich jména, kódy identifikačních kontaktních čipů kontrolních bodů a jejich názvy, výrobní čísla snímačů a seznam tras obchůzek.

Popis obsluhy:

 1. Strážný konající obchůzku obdrží snímač TPU a přiložením svého identifikačního kontaktního čipu se zapíše do snímače jeho kód a čas přiložení čipu (snímač jednou zapípá a jednou blikne LED diodou).
 2. Během konání obchůzky postupně v místech kontrolních bodů přikládá snímač na připevněné identifikační kontaktní čipy (kontrolní body), tím se do snímače zaznamená kód čipu a čas přiložení, tzn. že je možné zkontrolovat popř. nezvratitelně doložit, kdy strážný byl u stanoveného místa.
 3. Po vykonání obchůzky se údaje ze snímače přenesou do přenosového kontaktního čipu (opět pouze jeho přiložením ke snímači - po celou dobu přenosu červená LED dioda bliká a na konci jednou zapípá - tím je přenos ze snímače dokončen).
 4. Přenosový kontaktní čip se pak přiloží k adaptéru a data se přenesou do počítače.
 5. V počítači se získané údaje vyhodnotí.

[EET]  AJS]  [WSOK]  [ADS]
[Hlavní strana]