WSOK
systémy obchůzkové kontroly
 SOK 98 a NT - popis
 SOK pro Win 95
 Ceník
LÁF Electronics, s.r.o. - WWW.LAFTRADE.CZ

SOK PRO WINDOWS 

Naše firma Vám k obchůzkovým zařízení SOK98 a SOK-NT také nabízí nový uživatelský program SOK pro Windows'95 a SOK pro Windows NT, který vychází z několikaletých zkušeností a umožňuje mnoho nadstandardních funkcí oproti původním programům. Program umožňuje tisknout přehledy o způsobu střežení objektů. Tisk je na vysoké úrovni a je možné jej dodávat jako nevyvratitelné podklady o střežení objektů pro majitele objektů.

WSOK je uživatelský software pro Windows 95 a vyšší. Můžete si požádat (buď telefonicky, FAXem nebo písemně) o demoverzi tohoto programu (100,- Kč na dobírku. Pokud máte zařízení pro kontrolu obchůzek, můžete demoverzi po zadání licenčního hesla převést na plně funkční verzi po dobu jednoho měsíce - můžete si tak předem vyzkoušet celý program bez jeho zakoupení. Licenční heslo na jeden měsíc získáte telefonicky.

Pokud s naším programem budete spokojeni, pak je možné po zadání nového licenčního hesla převést demoverzi na plně funkční ostrou verzi. Nové licenční heslo získáte také telefonicky po doplacení příslušné ceny a není třeba čekat na ostrou verzi.

V současné době je tento program užíván ve společnosti Aliachem a.s., ve firmách Argus, IBA Chomutov, HCM Praha, VÚ Litoměřice, Group BBS a další.

Je možnost i individuálních úprav programu na míru.

Popis funkcí programu WSOK

 1. Zadávání stálých informací:
  1. Možnost zadání všech strážných bez omezení na maximální počet. Strážní jsou zde zapsáni pod svým kódem i pod jménem - možnost anonymního přehledu (pouze dle kódu) o střežení objektu.
  2. Možnost zadání všech kontrolních bodů bez omezení na maximální počet.
  3. Možnost zadání všech snímačů bez omezení na maximální počet.
  4. Možnost zadání všech tras bez omezení na maximální počet tras i bez omezení na maximální počet bodů na jedné trase. ( Je možno specifikovat časový interval pro jednotlivé body trasy s tím, že je možné je automaticky vyhodnocovat na časový interval. - u verze WSOK 2.00)
  5. Možnost zadání skupin strážných a tím umožnit snadnější výběry pro tiskové sestavy.
  6. Možnost zadání střežených objektů a jejich kontrolních bodů, které patří k objektu. Opět pro snadnější výběry v tiskových sestavách.
  7. Možnost zadání zákazníků a jejich objektů, které jsou předmětem střežení. Opět pro snadnější výběry v tiskových sestavách.
 2. Načítání informací o obchůzkách:
  1. Načítání obchůzek ze snímačů - jednoduchá obsluha při přenášení údajů do počítače. Vlastní data nejsou v přímém styku s obsluhou - není možné je upravovat.
  2. Rychlý přehled o obchůzce, možnost nastavení záložky a tak si jednoduše zobrazovat pouze aktuální data.
 3. Zpracování načtených informací:
  1. Možnost uživatelsky si definovat mnoho různých tiskových sestav, které je pak možné později stále využívat.
  2. Možnost jednotlivé sestavy omezovat pouze na konkrétní strážné, kontrolní body a snímače.
  3. Možnost omezit sestavy časově a to i relativně (tzn. posledních 24 hodin, tento měsíc apod.).
  4. Možnost určit způsob vyhodnocování tras. (Je možné vyhodnocovat trasy až na úroveň jednotlivých bodů, tzn. ke špatně vykonané trase vypíše program body, které nepatří do trasy a které do trasy patří a nebyly snímány. - pouze u verze WSOK 2.00)
  5. Možnost exportu dat do textového formátu nebo do formátu DBF.
 4. Archivace a obnova dat:
  1. Jednoduchá archivace všech údajů, možnost prohlížení starých obchůzek, možnost zálohovat na diskety.

[Stažení demoverze]

[AJS]  [WSOK]  [ADS]
[Hlavní strana]