AJS
automatizované jídelní systémy
 Popis systému
 Hardware
 Software
 Ceník
LÁF Electronics, s.r.o. - WWW.LAFTRADE.CZ

HARDWARE

[AJS-0]  [AJS-D]  [AJS-Term]  [AJS-M]  [Otvírače]  

Terminály AJS mají několik provedení, odstupňovaných dle ceny. Mezi nejlevnější patří diodové terminály (signály se zobrazují pomocí svítivých diod - cena od 5.000,- Kč), kategorií dražších terminálů představují terminály s digitálními zobrazovacími prvky (cena od 12.000,- Kč).

Terminály mohou pracovat v režimu on-line i off-line, v režimu off-line nemusí být propojeny s osobním počítačem komunikačním kabelem. Toho se dá velmi dobře využít, pokud jídelna vaří pro detašovanou výdejnu jídel. Tam se potřebné údaje převážejí pomocí datových čipů (DS1996) společně s jídlem. Obsluha je jednoduchá a rychlá.

Terminály AJS se dělí podle významu na:

1. výdejní terminály - slouží ke kontrole výdeje jídel strávníkům, terminály ukazují následující stavy: 2. objednávkové terminály - slouží pro objednávání jídel strávníků Diodový výdejní terminál - AJS-0. Klikněte pro zvětšený náhle.

Diodový výdejní terminál - AJS-0

Popis zařízení

Diodový výdejní terminál - AJS-D. Klikněte pro zvětšený náhle.

Digitální výdejní terminál - AJS-D

Popis zařízení

Popis signálů digitálního výdejního terminálu AJS-D
správný výdej
1. kontaktování / 2. vzápětí / opakovaný odběr
AJS-D - správný výdej
správný výdej u dlužníka
1. kontaktování / 2. vzápětí / opakovaný odběr
AJS-D - správný výdej u dlužníka
nesprávný výdej
má odhlášeno / má neznámý čip / čip je zablokován
AJS-D - nesprávný výdej
zobrazení počtu zbývajících jídel
menu 1 / menu 2 / menu 3
AJS-D - zobrazení počtu zbývajících jídel

Denní objednávkový terminál - AJS-Term

Denní objednávkový terminál - AJS-Term. Klikněte pro zvětšený náhled. Popis zařízení Pozn.: Dalším přiložením čipu na kontakt si strávník se změní objednávka. Akceptuje se poslední volba.

Měsíční objednávkový terminál - AJS-M

Měsíční objednávkový terminál - AJS-M. Klikněte pro zvětšený náhled. Popis zařízení Pozn.: Akceptují se poslední uložené změny.

Ukázka obsluhy terminálu.

Po kontaktování se zobrazí informace o strávníkovi - jméno, kredit.
AJS-M - informace o strávníkovi - jméno, kredit. Klikněte pro zvětšený náhled.
Pak se zobrazí stav objednávek - kurzor ukazuje den objednávání.
AJS-M - stav objednávek - den objednávání. Klikněte pro zvětšený náhled.
Nakonec se objednávka uloží.
AJS-M - objednávka uložena. Klikněte pro zvětšený náhled

Otvírače šaten a vchodových dveří

Pro školy nabízíme otvírače šaten s využitím DALLAS čipů, které žáci/studenti používají ke stravování. Otvírač šaten a vchodových dveří. Klikněte pro zvětšený náhled.

Otevírání hlavních vchodových dveří je možné využít i k evidenci docházky. Dále je možno nastavit pro otevírání časová pásma pro jednotlivé kategorie uživatelů. Takto je možné umožnit vstup do objektu školy (jídelny) cizím strávníkům.

[AJS]  [WSOK]  [ADS]
[Hlavní strana]